Facebook

Utolsó kommentek

Naptár

január 2012
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív > >> 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Éjfény hírek - megvan az angol név!

2012.01.31. 21:48 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

 
Morrlah lesz az Éjfény zenekar angol neve. Bár remek név ötletek érkeztek a pályázatra, a zenekar a magyarul is könnyen kiejthető Morrlah-t választotta. A beérkezett nevek közül a Nagy Krisztián által ajánlott Moonblaze tetszett legjobban a zenekarnak, így Krisztián lesz az első, akinek eljuttatjuk majd az Éjfény/Morrlah új lemezét.
Morrlah egyébként Fantáziaország legősibb és legbölcsebb lakója.A Bánat mocsarának közepén,a Teknős-hegy alatt él, és majdnem mindent tud :)
 
A lemez jól halad, a borító már tervezés alatt van és nemrégiben elkészült néhány promófotó is. A zenekart legközelebb február 17-én láthatjátok és hallhatjátok a révkomáromi Rock Club 25-ben, a Decaying Incest társaságában, majd következik még két önálló buli és utána indul a közös zajongás a Cadaveressel. 
 
Figyeljétek a zenekar Facebook oldalát a friss hírekért!
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Ejfeny 

 

Gólyavári Rockesték - második este

2012.01.31. 17:29 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

 
Folytatódnak a Gólyavári Rockesték. Érdemes mindegyiket elolvasni, mert úgy lesz szép és kerek. A mai "este" kicsit inkább történelem, mint zene, de ez lényeges része az egésznek. :)
 
A zene, mint az önkifejezés eszköze:
 
Az emberiség történelmének talán leghatásosabb önkifejező eszköze a zene, hiszen már önmagában, szöveg nélkül is óhatatlanul érzelmeket, és gondolatokat ébreszt, a közösségi élet szerves részét képezi, sőt sok esetben a zene és a „körülötte létrejövő” szubkultúra teremti meg a saját közösségét. Gyakorlatilag az emberiség történetével egyidős.
 
Már az ősember is dobolással vagy egyéb kezdetleges hangszerek segítségével próbált kapcsolatot teremteni a szellemvilággal, a legeldugottabb törzsi kultúrák életében is jelen van minden létező vallás része. Történelmünk során nemegyszer használták katonai vagy politikai célokra. A seregek zenére vonultak hadba. A királyok, vezérek és hős vitézek tetteit dalokba foglalták, toborzódalokkal lelkesítették a férfiakat a hadba lépésre vagy más módon használták fel politikai célokra. A szovjet típusú társadalmakra például kifejezetten jellemzőek voltak a népet lelkesítő és egyben a rendszer ideológiáját hirdető úgynevezett mozgalmi dalok.
 
„…Fel, kommunista ifjú sereg, hajnal vezesse léptedet! Higgy terveidben, jó karodban bízz, Melletted elvtárs a KISZ...” Egységbe forraszt a KISZ dalszöveg részlet)
 
 
A zene hatékony „manipulációs eszköz”, hisz tömegeket képes megmozdítani és ennek hatásossága csak fokozható egy-egy jól eltalált dalszöveg, lelkesítő vagy épp indulatos refrén segítségével. Nem feltétlenül szükséges, hogy nyílt mondanivalót közöljön, hisz a szöveg értelmét a dallam és az ütem képes lehet teljes egészében megváltoztatni. Képes burkolt és kevésbé burkolt üzeneteket közvetíteni és különböző hatásokat elérni azoknál, akikhez eljut a dal vélt vagy valós mondandója. Adott a lehetősége annak is, hogy a hallgató - legyen az akár diák, munkás, értelmiségi, kritikus, népművelő vagy épp cenzor - teljesen más mögöttes tartalmat vél felfedezni egy adott műben, mint amit annak alkotója valóban közölni szeretne. 
 
Sőt, ha bizonyos érdekek úgy kívánják, akkor gyakorlatilag bármelyik dalba, bármit belemagyarázhatnak. A Kádár korszakban az úgynevezett „sanzonbizottság” ezt meg is tette, hisz nagyrészt az volt a feladata, hogy a „rendszer érdekeit veszélyeztető” alkotásokat a lehető legnagyobb hatékonysággal kiszűrje, hisz az ő elfogadásuk nélkül engedélyezett formában dal nem kerülhetett a hallgatóság elé. Az olyan zenekarok dalait, mint például a P. Mobil a szövegeik vélt, vagy valós politikai tatalma miatt rendszeresen visszadobta.
 
A fent leírtak talán magyarázatot adnak arra a kérdésre, hogy bizonyos politikai hatalmak vagy egyéb szervezetek védekező állásponttal, vagy épp támadóan lépnek fel a „nem kívánatos” alkotásokkal szemben. Itt nem feltétlenül a szélsőséges mondanivalóról van szó, hisz például a dolgozatomban tárgyalt kultúrpolitika a hazafias érzelmű dalokat, illetve az ilyen beállítottságú zenekarok tevékenységét is nagyban korlátozta. 
 
A cenzúrázással kapcsolatban gyakran előfordul, hogy a cenzor épp ellentétes hatást ér el, mint amit szándékozik, hisz gyakran pont a tiltás teheti vonzóvá az adott dalt vagy előadóját, így gyakorlatilag a tiltó hatalom akaratán kívül gondoskodik a népszerűsítésről.
 
Diktatúra és individuális gondolkodás kapcsolata:
 
„…nem vagy egyedül nem vagy egyedül, valaki egész éjjel hallgat nem vagy egyedül nem vagy egyedül már megint füle van a falnak…” Kontrol csoport - A félelem háza (dalszöveg részlet, megjelenés éve: 1991)
„Gondolkodom, tehát vagyok”, hisz az ember a gondolkodás által érik individuummá, így válik értékteremtővé és teszi színesebbé és gazdagabbá saját társadalmát. 
 
A történelemben azonban jelen voltak, sőt a mai napig jelen vannak diktatúrák, akiknek nincs szükségük semmiféle egyéni látásmódra. Az ilyen típusú társadalmakban a hatalom gyakorlói a maguk módján mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elveik és elvárásaik szerint üzemeltetett rendszer tagjainak eszébe se jusson az elvárt normákhoz képest másként gondolkodni. Amennyiben mégis „elkövetnék ezt a hibát” meg fog történni az önvizsgálatra késztetés, és az „elkövetőknek” szembesülniük kell azzal a ténnyel, hogy ez a fajta „lázadó magatartás” egy ilyen típusú társadalom esetében bizony semmi jóra nem vezet. 
 
Az eleinte könyörtelen diktatúra több éves átmenetet követően „konszolidálódott” úgynevezett puha diktatúrává: A negyvenes évek hazánk történelmében sorsfordító korszakot jelentettek. A szovjet megszállástól szenvedő Magyarországon a II. világháborút követő első három év a „többpárti demokrácia” kísérletének időszaka volt. Az választásokon (1945) győztes Független Kisgazdapárt nagyhatalmi nyomásra, koalícióra lépett a szociáldemokratákkal, a Nemzeti Parasztpárttal és a Rákosi Mátyás vezette kommunista párttal. Ekkor indult hazánkban a magánvállalkozások államosítása és a sztálini mintára működő irányított gazdaság egyes elemeinek átvétele. 1946-ban a két világrendszer között „leereszkedik a vasfüggöny” és a kommunisták a háború utáni bizonytalan helyzetben ellehetetlenítették riválisaikat.
Így lettek az 1947-es „kékcédulás” választások eredményeként az országban működő egyetlen politikai erő.  A Szovjetunióval kötött "örök barátsági szerződés" és az 1949-es "sztálini alkotmány” jó időre bebiztosította számukra a hatalom gyakorlását. Rákosi sztálinista diktatúrája 1948-1953 között befejezte az államosítást, kisajátította a kolhozba terelt parasztság földjeit. A diktatúra "ellenségeit" hamis vádakra épített koncepciós perekben ítéltek el, kényszermunkára küldték vagy vidékre telepítették. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után, Nagy Imre kormánya alatt az ország egy rövid időre fellélegezhetett, mígnem Rákosi ismét hatalomra került. 
 
A Szovjet Kommunista Párt 1956 februárjában megtartott XX. kongresszusa a sztálini korszak végét jósolta, és ennek hatására Magyarországon elkezdődött a Rákosi diktatúrával szembeni ellenállás, amely 1956. október 23-án forradalom kirobbanásához vezetett. A forradalmi kormány élére Nagy Imre állt, az Ő irányítása alatt visszaállt a többpártrendszer, és hazánk kilépett a Varsói Szerződésből. A szovjet kormány a kezdeti bizonytalanságát követően a katonai beavatkozás mellett döntött, s a november 4-én megindult bevonulásával könyörtelenül verte le a forradalmat. A szovjetek által újjászervezett kommunista párt, élén Kádár Jánossal minden addigit meghaladó megtorlással mutatkozott be. A sokkhatástól sújtott országot ekkor kétszázezernyi emigráns hagyta el.
 
A Kádár János fémjelezte egypártrendszer társadalmának tagjai a mindennapokban eseménytelen, kényelmes, csendes látszatjólétet és konyhakész ideológiát kaptak némi rájuk erőltetett mozgalmi vidámsággal és tenni akarással fűszerezve. Az egyén személyes érdeke a tervgazdálkodásban gyakorlatilag lényegtelennek mondható, hisz a társadalmi igényt nem a nép, hanem a párt és annak propagandistái fogalmazták meg. Elgondolásuk szerint a párt céljai és a szocialista dolgozó nép monumentális tervei a mérvadóak, bármi más, ami ettől eltérő vagy ennek ellentmond, ártalmas lehet a dolgozó társadalom számára, elzüllesztheti, szétzilálhatja, megzavarhatja azt. 
 
„…Jogaid, egyéniséged gyűlölik, robotnak néznek, elveid, önbecsülésed megtörik, a játék vérre megy…” Ossian – Menetelés a vágóhídra (dalszöveg részlet, megjelenés éve: 1993)
 
A fent említett gondolat a rendszer ideológiája szerint valahogy így íródott volna: Majd mi gondolkodunk, te csak legyél és tedd a dolgod.
 
A forradalom végül is egyértelművé tette a hatalom felé, hogy korábbi kormányzási módszereihez többé már nem tud visszatérni. Ennek köszönhetően az 1960-as években reformokkal, amnesztiával „konszolidálta a helyzetet”. Így lett a szovjet blokk országai között hazánk a "legvidámabb barakk" (vitatott értékű) pozíció birtokosa. A "puha diktatúra" szigorú ellenőrzés mellett ugyan, de megnyitotta az ország nyugati kapuit az érdeklődő külföldiek és az utazni vágyó magyarok előtt, azonban a - vasfüggöny ezen oldalán lévő, szomszédos országokhoz képest kedvezőnek mondható - reformok sem bizonyultak elegendőnek a szovjet típusú gazdaság fenntartásához.
 
A hatalom mindent megtett annak érdekében, hogy a jól működő gazdaság látszatát fenntarthassa. Például elítélt és büntetendő magatartásforma volt a munkakerülés, így a társadalom gyakorlatilag minden tagja számára valamiféle munkát biztosított. Ez a törekvés, mint később beigazolódott, több kárt, mint hasznot okozott, hisz a munkahely megléte nem feltétlenül jelentette a hasznos munkavégzést. A szocialista társadalomra jellemző teljes foglalkoztatottság politikája már a 80-as évek közepére csődöt mondott. Jelentősen megnövekedett a "rejtett munkanélküliek" száma és egyre inkább csökkent a munkaerő-kereslet, míg végül hazánkban is megjelent a kor társadalma számára addig nyíltan „ismeretlen” jelenség, a munkanélküliség.
 
A „látszatjólétet” külföldi kölcsönökből is csak nehezen és rövid ideig volt képes fenntartani a pártállam, ráadásul ezek a kölcsönök hamar az ország eladósodását eredményezték, ami máig érzékelhető. Miután Moszkvában Mihail Gorbacsov vette át a kommunista párt irányítását a ránk nehezedő külső nyomás is enyhült. A rendszer összeomlásának egyértelmű jelei ekkor már tagadhatatlanok voltak. Végül az 1989-ben elért minket a demokrácia és ennek következtében, hazánk „keblére ölelte” a nyugati piacgazdaságot, minden hordalékával együtt.
 
„…A jelen a jövő csapdájában, a jövő a jelen csapdájában, a jelen Amerika itt van, de minek…” Beatrice – Amerika hamburgere (dalszöveg részlet 1996)
 
„…Róka Orbán koma Torgyán macinak ellentmond. Tóni a kígyó sziszeg, de a majom a legnagyobb gond. Árpi, a vén kecskebak megnyalja még a sót. Megmarad a káposzta is, bár nem kapott még szót…” Akela – Bolhacirkusz (dalszöveg részlet 1993)
 
A szociális piacgazdaság a maga sajátos megjelenési formájában már a rendszerváltást megelőzően kezdett kibontakozni hazánkban. Ennek jelei eleinte, a lazuló korlátokban mutatkoztak meg, majd szép apránként egyre nyilvánvalóbbá vált a közelgő váltakozás. A 80-as évek végére már erőteljesen ingadozott a szocializmus illúziója, és a nyíltan nem kimondott, de annál inkább érzékelhető gazdasági válsághelyzet mellé komoly társadalmi problémák is társultak. Ugrásszerűen növekedett a válások és halálozások száma, és ezekben az években vezette hazánk az öngyilkossági világranglistát. 
 
„Lassan szívod magadba, ezt a pillanatot, érzem, hogy forró a tested, de abba hagyni még nem akarod. Ez a két lépés a végtelenbe most még túl kevés, De ha átlépünk a korláton, már nincsen szenvedés…” F.O. System – Öngyilkos vágyak (dalszöveg részlet, megjelenés éve: 1990)
 
 „…Ha fiatal vagy, nincs esélyed, minek éljed meg az öregséget? Ha öreg vagy kaphatsz alamizsnát! Várnak téged a népkonyhák. Üvöltve hülyülsz egy primitív gitárral, hülyíted az embereket, a nagy igazsággal! És én, én is egy kicsit, sajnálom én is egy kicsit…” Beatrice – Én is egy kicsit (dalszöveg részlet, megjelenés éve: 1991)
 
Az akkor felnövekvő generáció a felnőttkor küszöbén teljes tanácstalanságban élhette végig az értékrend váltást.
 
„…Nagy árat fizettünk érted szabadság, drágább lett a lánc. A forradalom rajtunk nem segít, vége már, elmarad a nagy ünnep. Hé, mama! Azt ígérted, hogy jobb lesz majd, ha jól és sokat dolgozunk. De az idő nem dolgozik nekünk, csak megöregít.” Beatrice – Én is egy kicsit (epilógus, megjelenés éve: 1991)
 
 
„… aki élve megúszta boldogan integet nincs itt már dolgod megtette, amit lehet. Mi szeretünk téged, búcsúzzunk szépen Iván, ha hazaérsz egyszer neked is jobb lesz talán…” Auróra - Viszlát Iván (dalszöveg részlet, megjelenés éve: 1989)
 
A felnőtt és felnövekvő generációk körül ekkor a világ ekkor hatalmasat fordult. Hirtelen sok mindent szabad lett tenni, amire azelőtt gondolni sem lehetett. Kérdés, hogy mindezeknek mennyire volt ésszerű helye az akkori társadalomban. A régi „keleti” problémák helyét új „nyugati típusú” probléma váltotta fel, miközben társadalmunk gyakorlatilag kötéltáncot lejtett a fennmaradásért.
 
 
 Vége a második estének.
 
Szerző : Novák Árpád
 
 

Címkék: gondolatok

DrM Klub – Botránkozz meg!

2012.01.31. 11:36 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

 
Videoblogot indított a Dr.Melancholia zenekar. A koncepció: rendszeresen, néhány perces adásokkal jelentkeznek, melyben saját mindennapjaikat örökítik meg, néha megbotránkoztatva ezzel az embereket.
 A klub neve, DrM Klub, mely nem titkoltan az egyik kereskedelmi csatorna nevére asszociál, kifejezve ezzel véleményüket az ott készített műsorok színvonaláról.
Természetesen lesznek értéket közvetítő és értékes témák is, bepillanthattok majd a zenekar új lemezének alkotási folyamatába, láthattok koncertfelvételeket is és néha értelmes témákról is társalogni fognak.
 
Az első videó rögtön letiltásra került a Youtube-on, szóval a videoblog követése érzékeny lelkűeknek nem ajánlott. :)
 
Kövessétek nyomon a zenekar mindennapjait és botránkozzatok meg!
 
 
 

 

Címkék: hírek

Ricse klub a Pecsa Music Caféban

2012.01.30. 12:21 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

 
Valamikor nagyon régen, 1978 és '80 között volt utoljára Beatrice klub, mégpedig a Csepeli Munkásotthonban, a magyar rock ősi fellegvárában. Ez volt a "nagy" Beatrice, Feró, Lugó, Miklóska, Gidó és Donászy és ennek megfelelően kőkemény telt ház volt minden vasárnap. Amikor a két Simon megjelent a színpadon és elkezdte vezényelni az intróként használt "Schneider Fánni"  című békebeli slágert, már indult is az őrület, ami a buli végéig kitartott. 
 
Azóta sok víz folyt le a Dunán, a Ricse is sokat változott, de hát végül is, ha ott van a Feró, akkor ott van a Beatrice, minden olyan mint egykoron. A Pecsában minden második szerdán tér vissza a régi hangulat, a jó öreg Lugó is ott nyomja és szépen sorban megjelennek majd a többiek is a nagy bandából. Vajon mi lesz akkor, amikor együtt lesznek mindannyian?....
 

Februárban három alkalommal lesz Ricse klub a kávézóban. Február 1.15. és 29. Gyertek!  

www.pecsacafe.hu

Címkék: ajánló

Gólyavári Rockesték - első este

2012.01.29. 21:05 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

Kedves kollégám, Novák Árpád igen szép témáról írt tanulmányt: Tiltott zenék, a kultúrpolitika és a szubkultúrák viszonya Aczél György korszakában. 

Elolvasva arra gondoltam, hogy mi, akik a jelenben a zenével foglalkozunk, zenélünk, illetve a zenéből próbálunk megélni, mennyit tudunk a zene, különösképpen a rockzene múltjáról. Sokszor sírunk, hogy milyen rossz helyzetben vagyunk, de mennyire lehettek rossz helyzetben a nagy elődök, akik nem játszhattak akármit, akárhol, akárkivel, akármikor és az " akár" szinte vég nélküli...
Persze bennem felvetődik az a kérdés is, hogy most, mikor lényegében mindent szabad, mennyit használ ez a nagy szabadság az igazi rockzenének, az igazi tehetségeknek. Most mikor " terjedhetnek" szabadon, csak a kérdés az, hogy oda is érnek-e. A magyar ember nagy megfejtő. Remekül értünk a politikához, a focihoz és persze a zenéhez is. Nézzük, hogy mennyire voltunk leleményesek akkor, amikor erre igazán szükség volt.
Nem szokványos dolog egy ilyen tanulmányt egy magát online rockzenei portálnak tituláló felületen megjelentetni. De hát kit érdekel? :) Persze, remélem, hogy sokan elolvassátok és érdekesnek találjátok majd.
 
 
 
Dolgozatom fő célja, hogy bemutassam a Kádár rendszer és ezen belül is elsősorban az Aczél György fémjelezte kultúrpolitika és a 70-es 80-as években, hazánkban létrejövő zenei szubkultúrák (underground) szembenállását. Ismertetem az úgynevezett „Három T” szemléletmód lényegét és egykori KISZ könnyűzenei politikáját és kapcsolatát a Kádár korszak fiatalságával. Röviden felvázolom, hogy milyen hatást gyakorolt hazánk korabeli kulturális életére a Rock zene megjelenése, miként reagált erre a kitörni vágyó fiatalság, és miként ellenkezett a diktatúra, vagy épp adott esetben milyen formában próbálta a maga képére formálni, “megszelídíteni” ezt az irányzatot. Bemutatom, hogy milyen hatalmi eszközökkel próbálták ellehetetleníteni az underground zenekarok mindvégig leginkább tiltott, de legjobb esetben is csak eltűrt tevékenységét, ennek szemléltetését elsősorban személyes interjúk segítségével végzem.
 
Témaválasztásom annak köszönhető, hogy különböző zenekarok énekeseként magam is részt veszek a hazai underground zenei életben. Bár pályafutásom pontosan tíz évvel a rendszerváltás után kezdődött, több olyan zenész kollégával is volt alkalmam megismerkedni, akik az alábbiakban bemutatott korszakban vagy már aktívan zenéltek, vagy mint koncertlátogatók járták az országot. Beszélgetéseink során sokat meséltek személyes tapasztalataikról, az akkori viszonyokról, és lehetőségekről pozitív és negatív értelemben véve egyaránt. 
 
A hetvenes és nyolcvanas években természetes volt, hogy egy-egy népszerűbb (híres, vagy hírhedt) hazai Rock zenekar koncertjét több százan, vagy épp több ezren élték végig, de ugyanígy megszokott volt, hogy a nem kívánatos koncert „váratlan áramszünettel” rosszabb esetben tömegoszlatással, fogdában töltött éjszakával, vagy épp kisebb-nagyobb sérülésekkel zárult mind a rajongók, mind a zenészek számára. Gyakran megesett, hogy a közönség soraiban az elfojtott indulatok olyan intenzitással törtek a felszínre, hogy a rendezvény végül botrányba fulladt. A színpadon vagy a nézőtéren feltörő indulatokat sokan sokféleképp magyarázták. Van, aki esze vesztett őrjöngésnek, dekadens tombolásnak titulálta és van, aki a katarzis élményét a szabadságvágy elemi megnyilvánulásait láthatta benne. Ugyanígy magát az undergrund zenét is lehetett egyszerűen értelmetlen zajnak titulálni, vagy művészeti és kulturális értékeket felfedezni benne, tegye ezt mindenki belátása és személyes tapasztalatai szerint.
Számomra mindenképpen a személyes beszélgetések során vált egyértelművé, hogy az adott időszak kultúrpolitikája, és a korszak szubkultúráinak szembenállása egy igen egyedi és talán semmi máshoz nem hasonlítható - olykor kifejezetten groteszk - kulturális légkört teremtett. 
 
Az alapkérdés részemről az, hogy a korszak uralkodó szellemiségét meghatározó politikai elit, vajon menyire hitt abban, hogy egy tömegeket mozgató és minden oldalról heves indulatokat kiváltó életérzés és szemléletmód hosszú távon hatékonyan irányítható és megszelídíthető. Ugyanígy elgondolkodtat az is, hogy a gyakran tíz-húsz éves lázadó zenészek mennyire gondolhattak bele abba, hogy azzal a pár lefogott akkorddal milyen hatást váltanak ki az emberekből, és végül valamilyen szinten „történelmet írnak”.
 
 
Elmondható, hogy a vasfüggöny keleti oldalán, újfajta hangszereken újfajta dallamokat (vagy néhány esetben „ősi hangszereken ősi dallamokat”) játszani a Kádár rendszer alatt egyet jelentett a megbélyegezettséggel. A rendszer mindent megtett azért, hogy a Rock N’ Rollt lejárassa és ellehetetlenítse, mivel saját érdekeivel szemben kezdettől fogva veszélyesnek tartotta. Ezt a látásmódot a hatalom a közvéleménybe is belesulykolta. A propagandán keresztül a rétegzenészeket „naplopóknak” titulálták, akik „a társadalmuk számára hasznos munka nélkül” akarják leélni az életüket.
Ennek a hatása egyébként a mai napig érzékelhető. A rendőr már nem viszi el a fiatalokat, csupán a hajviseletük, vagy az öltözködésük miatt, bizonyos szubkultúrák képviselőit azonban a mai napig érezhető előítélettel kezelik, holott elvileg a Rock zene mára már szervesen beépült a kultúrába. Ezt a beépülést jól példázza, hogy az egykor botrányosnak titulált gitárzseninek, Radics Bélának, Angyalföld egyik eldugott kis terén 2005. októbert 29-én szobrot állítottak. Az avatáson magam is részt vettem, és elmondhatom, hogy történelmi pillanatként éltem meg az eseményt.
 
Aki ma kezdi a zenélést már sok tekintetben teljesen más légkört tapasztalhat maga körül. Az elmúlt 30-40 év alatt akár a hétköznapi életben akár a zene világában rengeteg változás történt. Akkor volt vagy inkább napjainkban nehezebb rétegzenével érvényesülni? Csupán nézőpont kérdése, hisz egészen más a kor, egészen más a társadalmi berendezkedés, az információáramlás, és ezek által teljesen mások a lehetőségek és az akadályok is.
 
Dolgozatban kiemelten vizsgált szubkultúra, a punk. A korszakban jelenlévő irányzatok közül véleményem szerint ez a megnyilvánulásaiban határozottan szélsőséges - és éppen ezért hatékonyan szemléltethető - irányzat jelentette a legnagyobb ellentétet a kor ideológiai elvárásaival szemben. A legmarkánsabb szembenállást ez a réteg, illetve az ebből kiinduló műfajok, (mint például a hardcore) tanúsították. Természetesen az egyidejűleg jelenlévő, vagy épp előzményként említhető más zenei irányzatok képviselőit is (mint például Hard Rock, Heavy Metal, Dark Rock) említeni fogom.
 
 
A rendszer, ellentmondást nem tűrő hozzáállásának szemléltetése céljából kiemelt hangsúlyt kapnak a 80-as évek során lezajlott Magyarországi Punk perek és előzményei, illetve ezek politikai háttere, melyek igen jól bemutatják az egykori diktatórikus rendszer és a szubkultúrák ”összecsapását”.
A kor elvárt társadalmi szemléletmódját illetve a vele szembeni tiltakozást főként a témához kapcsolódó - nem kizárólagosan punk kategóriába sorolható - dalszövegekkel, vagy szövegrészletekkel illusztrálom. Teszem ezt azért, mert leginkább a szövegeken keresztül válik felismerhetővé a rendszer, bizonyos szubkultúrákkal szembeni tiltó hozzáállásának és a gyakran túlzottan erőteljes retorzióknak oka is.  A bemutatott idézetek, burkolt, kevésbé burkolt, vagy kifejezetten direkt megnyilvánulásaikban súlyos, nem ritkán vulgáris, cinikus módon, kritikát gyakorolnak a társadalmi problémákkal és a rendszer részéről általánosan megkövetelt magatartásformákkal szemben.
 
Kifejezetten jelen dolgozat apropójából két interjút is készítettem. Az egyszerűbb összehasonlítás érdekében mindkét esetben ugyanazokat a kérdéseket tettem fel beszélgetőpartnereimnek.
 
Az első interjúban a korszak egy máig is viszonylag széles körben ismert és nemzetközileg is elismert underground zenekarának egykori gitárosa nyilatkozik. A második esetben egy igen sokoldalú és a mai napig aktívan alkotó zenészkollégával beszélgettem, aki a 80-as évek végén kezdte underground zenei pályafutását punk és hardcore zenekarokban, napjainkban pedig - többek között - mint jazz dobos és a 90.9 Jazzy Rádió műsorvezetője tevékenykedik.
A beszélgetéseket a „A Magyar Punk kezdetei” című fejezethez csatolom, azonban mindenképp megjegyezném, hogy az említett zenekarok és zenészek tevékenysége ezen a beskatulyázáson jóval túlmutat. 
 
Elmondhatjuk, hogy az Aczél György fémjelezte korszakban működő underground zenekarok jelentős hatást gyakoroltak a későbbi utódaikra, sőt némelyikük, akár eredeti nevén, akár mint „utódzenekar” a mai napig létezik, vagy épp a közelmúltban („nosztalgiából”, vagy „üzleti érdekből” inkább nem firtatom) alakult újjá. A korszak „feketebárányai” közül mára sokan már teljesen hétköznapi életet élnek, részben vagy egészében visszavonultak a nyilvánosságtól, de előfordulnak olyan személyek is, akik a jelen kor emberének teljesen más szerepkörben lehetnek ismerősek. A tiltások korszaka volt kinek a későbbi népszerűségét alapozta meg (Nagy Feró), és volt, akit börtönbe juttatott (CPg zenekar tagjai).
 
Vége az első estének.
 
Szerző: Novák Árpád
 
 
 

Címkék: gondolatok

Reason-X és Let's See I'm Bleeding a győri Shadowban - 2012.02.04.

2012.01.29. 17:04 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

Győrben laksz? Szereted a metalcore muzsikát? Szereted az ingyenes koncerteket? Na, akkor ezt a bulit neked találtuk ki! :)

Február 4-én, szombaton a győri Shadowban lép fel a tatabányai Reason-X és a Let's See I'm Bleeding. A Reason-X ősszel már járt Győrben, a Thornwill társaságában, most pedig a Let's See I'm Bleedinggel zúznak majd. 
A Reason-X még csak most indult hódító útjára és február 6-án megméretteti magát a Pulzus tehetségkutatón is, a Pecsa Caféban. A Let's See I'm Bleeding már elkészítette első demoját, Porba hullt világ címmel, mely a honlapjukon ( http://lsib.atw.hu/) ingyen letölthető. 
 
 
Ez a két fiatal, de határozottan feltörekvő zenekar vár benneteket, február 4-én a győri Shadowban.
 
 
 

Címkék: ajánló

Zorall 10! – Szülinapi koncert a Club 202-ben – 2012.02.04.

2012.01.29. 09:52 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

 10 még gombócból is sok. Legalábbis nekem. Évekből pedig néha egy örökkévalóság. No de sikeres évekből 10, már igazán említésre és főleg megünneplésre méltó.

Mindenki ismeri a Zorall zenekar történetét, de talán a későn érkezők kedvéért elevenítsük fel újra. 
A zenekar 2002 február 2-án alakult. Az első fellépésük a százhalombattai kőolajfesztiválon volt, ahol a félórás repertoárt kétszer kellett eljátszaniuk. A koncepció nagyon egyszerű volt és még ma is az. Ismert külföldi slágereket gyúrnak össze ismert magyar slágerekkel. Működik. 
A Zorall ez alatt a 10 év alatt 6 albumot adott ki és olyan népszerű slágereket dolgozott át zseniálisan, mint az Induljon a banzáj, Ajándék, Egyszer véget ér, Kell még egy szó, Csakazértis szerelem, Déli partok vagy a Szomorú vasárnap.
 
5 évvel ezelőtt megszületett a Zorall Sörolimpia gondolata, melyen évről évre többen vesznek részt. A Hangya Produkció zenekarain kívül rendszeresen lehetőséget kapnak a fellépésre tehetséges feltörekvő rock zenekarok. A fesztivál programját minden évben, játékok, vetélkedők és esküvő színesíti.
A Zorall rendszeresen járja az országot és folyamatosan szélesíti rajongóbázisát. 
 
A 10. születésnapját a Club 202-ben fogja ünnepelni, február 4-én, szombaton, és az eseményre a két vendégzenekaron kívül (bugZ és Jackpot) egykori Zorall tagok és Zorallinák is hivatalosak. No, meg Ti is, ha velük szeretnétek ünnepelni.
 
2012.02.04.
Zorall 10. születésnap
Kezdés: 22 óra
Belépő: 1500 HUF
 
 

Címkék: ajánló

A Twister újra a Crazy Mamában - 2012.02.04.

2012.01.29. 09:50 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

 

Régen nem játszott már a Twister a Crazy Mamában, úgy hogy épp itt volt az ideje. Február 4-én a Stressz zenekar meghívására lépnek újra az Öreg Hölgy színpadára.

A koncert különlegessége továbbá az, hogy a Stressz ezen az estén eredeti felállásban zenél majd, és meglepetés vendégeket is hívnak. Hogy kiket? Na, ezért meglepetés :) A Twister mellett az este másik vendégzenekara a Fókusz lesz. 

A kapuk este 19 órakor nyílnak. Tessék menni sokan! :)
 
 
 
 
 
 
2012.02.04.
Crazy Mama Music Pub
Fókusz
Twister
Stressz
 

Címkék: ajánló

Rubicon tavasz - A Leander és a Rómeó Vérzik társaságában

2012.01.27. 10:09 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

Februárban egy Club 202-beli fellépés, márciusban pedig egy hétállomásos miniturné vár a Rubicon zenekarra és persze a rajongóira.

A második lemezén dolgozó zenekar a januárt munkával töltötte és februárban is csak egy, megtisztelő meghívásnak tesz eleget, mikor is a House of Lords egyik vendége lehet a Club 202-ben. Márciusban csatlakoznak a Leander és a Rómeó vérzik közös turnéjához, melyben néhány magyarországi városon kívül, fellépnek majd Felvidéken és Szerbiában is. Önálló bulik is szervezés alatt vannak, és tavasszal elkészül a második nagylemez is, melyet egy nagyszabású lemezbemutató koncert keretében mutatnak majd be.
 
Nézzük a tavaszi turné állomásait!
 
március 9. Eger, Broadway Aréna
március 10.Zenta, Zeppelin
március 14. Szeged, Club Noir
március 15.Győr,Black Rock
március 16. Hárskút, Kulturház
március 17.Kazincbarcika,Diamond
március 23. Dunaszerdahely, Soulhunter Club
 
 

Címkék: hírek

Távirati stílusban - Szalai Gábor (Stoneblade) válaszolt

2012.01.26. 12:05 | Metalkilincs | Szólj hozzá!

 

Készül az új lemez? Mit lehet már elárulni róla?

Igen. Bár koncerteztetjük egy ideje az új anyagot, azt hiszem megérett a rögzítésre. Ennek egy előzetese van már a youtube-on.
11 dalt tartalmazó kb egy órás anyag készül. Véleményem szerint mind hangzásban, mind zeneileg 'érettebb' lesz az ezt megelőző két kislemeznél, bár van 3 nóta azokról, amit újra feljátszunk talán egy kicsit másképpen.
 
Januárban elkészült egy új klip. Hol találtatok ilyen remek helyszínt?
 
Veszprém közelében van egy elhagyott laktanya. Annak idején még az orosz katonák lakták, most nem foglalkozik vele senki. A területen teljesen eluralkodik a természet, csak a hajléktalanok, a graffitisek, no meg a Paintball kedvelői látogatják. A mi helyszínünk színház volt a maga korában. Van még pár ilyen a környéken...
 
Ritkán játszotok Budapesten. Ebben a "vízfejű" országban azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen lenne. Mi ennek az oka?
 
Kevesebb meghívást kapunk. Protekció hiányában nem jutunk el sok helyre. Az utóbbi néhány alkalommal bevállaltuk, hogy felmegyünk, de nem lehet számítani utiköltségre sem. Mindent ingyen, persze megértem, hogy ez a legolcsóbb, de egy szórakozóhely mindenképp jól jár. Nem igaz? Befektettünk nem keveset a zenekarba, még egy kisbuszt is vettem, hogy csökkentsük a kiadásokat, de nem mindig tudjuk befizetni magunkat koncertekre... A pestieknek ebből a szempontból könnyebb. Vidéken sokkal jobban megbecsülnek minket.
 
Ha a zenekar megalakulása óta eltelt 4 évből ki kellene emelni a legfontosabb momentumot, mi lenne az?
 
A Neo fm-s meghívás! Élveztük azt a stúdiót a Borossal. Főleg a dohányzót. Ott elég sokat megtudtunk a magyar zenepiac igazságairól... Néha azt érzem, hogy jobb megmaradni underground szinten. Bár a PeCsa-ban játszani is felemelő érzés volt!

Hol láthatunk benneteket legközelebb?
 
Január 28-én Tokodaltárón, február 4-én pedig Balatonalmádiban. Ha a basszeros (Pinyó) törött ujját nem kell műteni, akkor tavasszal bejárjuk a környéket, és Pestre is megyünk még. Ha követitek a Facebook-os oldalunkat, akkor mindig megkapjátok az aktuális híreket.
 
 

Címkék: távirati stílusban

süti beállítások módosítása